ตรวจสุขภาพ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม