แจกอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้จัดกิจกรรมเเจกผ้าไตรจรีวรและอุปกรณ์การเรียนให้กับสามเณรนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

คลิกเพิ่มเติม