ผลการเรียน

ปฐมนิเทศ

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2563

คลิกเพิ่มเติม

 

บรรพชาสามเณรนักเรียน2563

 

บรรพชาสามเณรนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาวันที่ 15 มิถุนายน 2563

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 12:43 น.)

 

กำหนดการเปิดเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:21 น.)

 

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR