ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017 เวลา 16:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมEnglishcamp11

กิจกรรมEnglishcamp11 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017 เวลา 16:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในจังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document