บรรพชาสามเณร 10-05-61

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

ได้จัดบรรพชาสามเณรนักเรียนผู้เข้าเรียนใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:52 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560


โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
 

อ่านเพิ่มเติม...

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2561
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
นักเรียนทุกรูปมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จึงทำให้การสอบครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ถวายน้ำปานะกับทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 เวลา 17:24 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR