ผลการเรียน

โบรชัวร์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 เวลา 22:20 น.)

 

มูลนิธิจากประเทศอังกฤษตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Mr.Peter S.Robinson พร้อมด้วยกรรมการและผู้สนับสนุน
มูลนิธิ SET ได้พา Mies.Charlotte,MR.Stuart
Mies.Sue และ  Mr.david จากประเทศอังกฤษ ตรวจเยี่ยม
การเรียนการสอนของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 09:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 2562

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้รับลางวัลชนะเลิศอันดับที่  2 จากพระพรหมุณี
การเเข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 09:41 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR