โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียน คีรีวงศ์วิทยา

โครงการปฎิบัติธรรมสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:38 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผอ. พศจ. นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผอ. พศจ. นครสวรรค์ และคณะ ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้เข้าร่วม
งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่ม 4 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
"สร้างสรรค์ด้วยใจมุ่งมั่น แข่งขันด้วยสามัคคี ปริยัติสามัญกลุ่ม 4 วิชาการ"
ณ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR