ผลการเรียน

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 รูป และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 รูป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 07:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2553

 

          พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา แจ้งว่า โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2554 ณ วัดพุชะพลูใต้ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา

          2. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มีในจิตใจของนักเรียน

          3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาจิต ด้วยการเจริญสมาธิและปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

           อนึ่ง การจัดปฎิบัติธรรมครั้งนี้ มีสามเณรนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 รูป

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 07:14 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

อาคารสถานที่

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 13:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR