ผลการเรียน

ประชุมสัมมนา

วันอังคารทีื่ 20 สิงหาคม 2562

คณะครูโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับสามเณรนักเรียน

คลิกรูปภาพเพิ่มเติม

 

ตรวจเยี่ยมนิเทศ

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 18:40 น.)

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR