การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่าทางโรงเรียนจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นประจำทุกปี ที่จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักสูตร และัระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน อนึ่งการปฐมนิเทศ จะจัดตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.๒๕๕๔ - พศ.๒๕๕๗)

 

วิสัยทัศน์
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แต่งตั้งเลขานุการรูปใหม่

พระเกศีวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเ้ภอเมืองนครสวรรค์

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR