ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมใน 16 เขตการศึกษา ทั้ง ร.ร. และมหาวิทยาลัย

 วันที่ 21 ต.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมในสถานศึกษาทุกสังกัดของ ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่เขตการศึกษา 16 เขตทั่วประเทศ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ให้เลื่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ใน 16 เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ทุกโรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนจากกำหนดเดิมวันที่ 25 ต.ค.เป็นวันที่ 7 พ.ย. 2554

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011 เวลา 15:22 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554

 

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ในวันที่ 26 - 29 กันยายน 2554 นี้

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554

>>>ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 15:45 น.)

 

แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง 2554

มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

            1. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 รวม 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วันให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

            2. นักธรรมชั้นโท - เอก  กำหนดสอบวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2554 รวม 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วันให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

            3. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ในภาคเช้า สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้วิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น.  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 07:16 น.)

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


พระครูนิยมกิจจานุกิจ
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089 8591511


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR