ผลการเรียน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 เวลา 09:46 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30สิหาคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรมทัศนศึกษา

ที่ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรี และบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจัดพิธีปิด

โครงการฝึกหัดจิตรกรรมไทย ๑๐๐ ชม.

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ส่งสามเณรนักเรียนเข้าเรียนจิตรกรรมไทย

ณ.ศุนย์การเรียนรู้ ภูทอง ครบ ๑๐๐ ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

 

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

โทร 0982941888


พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

แหล่งเรียนรู้
Untitled Document

kiriwong_QR