ผลการเรียน

แข่งขันทักษะระดับประเทศ

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
แข่งขันทักษะระดับประเทศ
“๔๘ ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย”
ในการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:54 น.)

 
kiriwong_QR