ผลการเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30สิหาคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรมทัศนศึกษา

ที่ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรี และบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี

 
kiriwong_QR