ผลการเรียน

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับสามเณรนักเรียน

คลิกรูปภาพเพิ่มเติม

 
kiriwong_QR