ผลการเรียน

มอบอุปกรณ์การศึกษาปี 2562

พระครูนิยมกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ และคณะครู
ถวายอุปกรณ์การเรียนให้แก่สามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:49 น.)

 
kiriwong_QR