ผลการเรียน

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สำหรับนักเรียนทุกรูปในการเปิดภาคเรียนใหม่     
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
 
 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:53 น.)

 
kiriwong_QR