ผลการเรียน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
นักเรียนทุกรูปมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จึงทำให้การสอบครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ถวายน้ำปานะกับทางโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2019 เวลา 16:32 น.)

 
kiriwong_QR