ผลการเรียน

มูลนิธิจากประเทศอังกฤษตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Mr.Peter S.Robinson พร้อมด้วยกรรมการและผู้สนับสนุน
มูลนิธิ SET ได้พา Mies.Charlotte,MR.Stuart
Mies.Sue และ  Mr.david จากประเทศอังกฤษ ตรวจเยี่ยม
การเรียนการสอนของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 09:53 น.)

 
kiriwong_QR