ผลการเรียน

การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 2562

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ได้รับลางวัลชนะเลิศอันดับที่  2 จากพระพรหมุณี
การเเข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 09:41 น.)

 
kiriwong_QR