กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา คณะครู และนักเรียน
ได้เข้าร่วม
มหกรรมทักษะวิชาการ ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่ล้านนาไทย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2018 เวลา 15:09 น.)