อาจารย์ปวันรัตน์พร้อมครอบครัวถวายผ้าห่ม

อาจารย์ปวันรัตน์พร้อมครอบครัวถวายผ้าห่ม พระภิกษุและสามเณร
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ขอขอบคุณและขอให้ญาติโยมทุกท่านมี อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง สาธุ