กิจกรรมทัศนศึกษาแก่งลานนกยูง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งการเรียนรู้
ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการค้นคว้าสิ่งใหม่
และนำไปพัฒนาให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 เวลา 16:29 น.)