โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียน คีรีวงศ์วิทยา

โครงการปฎิบัติธรรมสามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:38 น.)