กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา
จากวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะครู
ได้จัดค่ายอบรมธรรมะ ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นอุปกรณ์สื่อธรรม
แก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ด้วยเห็นว่า
“เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเติบโตเป็นต้นกล้า ที่แข็งแรง
มั่นคงอันเป็นกำลังสำคัญ ให้กับพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อรดน้ำพรวนดินภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญา รู้เท่าทันโลกและชีวิต ให้กับเยาวชนอันเป็นกำลังสร้างสรรค์
ชีวิตตนและสังคมโลกให้งดงามใต้ร่มเงาแห่งพุทธธรรมต่อไป” 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 17:37 น.)