สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560   ตั้งเเต่วันที่ 25-28 กันยายน 2560
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 

                                                                                                                                                   

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 17:56 น.)