สัปดาห์อาเซียน THE SPIRIT OF ASEAN 2016

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน THE SPIRIT OF ASEAN 2016
   ณ.โรงเรียนนครสวรรค์ รับชมการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
และเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการตลอดจนรับชมนิทรรศการอาเซียน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 14:00 น.)