กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 12:22 น.)