กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ .มหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศบรรยายธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพเเละรางวัลอื่นๆ