ประเมินภายในโดยต้นสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ