รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2554

พระครูปลัดพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกับโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดโครงการถวายความรู้และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 140 รูป

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:39 น.)