รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. 2554

สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ที่

ประโยค.

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด

อำเภอ

สำนักเรียน/จังหวัด

เลขที่

1

ป.1-2

พระครูใบฎีกาสุธัน

อิสฺสโร

เลี้ยงวงศ์

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

433

2

ป.1-2

พระยอดพงษ์

ฐานวโร

อายุยืน

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

434

3

ป.1-2

สามเณรชัยณรงค์

 

ชัยวงค์

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

435

4

ป.1-2

สามเณรดนัย

 

แสงลี

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

436

5

ป.1-2

สามเณรทัตธน

 

สวะรัมย์

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

437

6

ป.1-2

สามเณรมนัส

 

วิระษร

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

438

7

ป.ธ.3

สามเณรธรรมรัตน์

 

เนื้อไม้

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

271

8

ป.ธ.3

สามเณรวัฒชัย

 

พวงจันทร์

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

272

9

ป.ธ.3

สามเณรพงศกร

 

มะลิลา

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

273

 กองบาลีสนามหลวง >> http://www.infopali.net

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:12 น.)