ผลการเรียน

GPA&PR ปีการศึกษา 2545

 

ผลการเรียนเฉลี่ยหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา  คีรีวงศ์วิทยา   อำเภอ/เขต   เมือง  จังหวัด  นครสวรรค์
 

ประจำปีการศึกษา  2545 (เรียงตามลำดับที่)

ที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

หน่วยที่เรียน

หน่วยที่ได้

ลำดับที่

GPA

Z-Score

T-Score

Percentile

GPA-Rank

1

00927

 สามเณรวิเชียรบุรี  ขวัญโพก

84.0

84.0

1

3.47

2.17

71

97.61

20

2

00922

 สามเณรชาญชัย  คำพินิจ

84.0

84.0

2

3.27

1.73

67

92.85

19

3

00813

 สามเณรศุภณัฐ  บุญเจิง

102.5

102.5

3

3.08

1.32

63

88.09

18

4

00929

 สามเณรสมใจ  มีคาร

84.0

84.0

4

3.02

1.19

61

03.33

17

5

00821

 สามเณรณัฐวุฒิ  บุญเจิง

102.5

102.5

5

2.85

0.89

58

78.57

16

6

00811

 สามเณรชัยวัฒน์  สืบเสนาะ

102.5

102.5

6

2.79

0.69

56

73.80

15

7

10587

 สามเณรวิชัย  เกษราช

102.5

102.5

7

2.72

0.54

55

69.04

14

8

00822

 สามเณรไพรวัลย์  กาคำ

102.5

102.5

8

2.51

0.08

50

64.28

13

9

00930

 สามเณรสุรัตน์  ตะเคียนเกลี้ยง

84.0

84.0

9

2.48

0.02

50

59.52

12

10

00820

 สามเณรวิศิษฐ์  ไชยลังกา

102.5

102.5

10

2.42

-0.10

49

54.76

11

11

00926

 สามเณรวัชรินทร์  ผาสุข

84.0

84.0

11

2.40

-0.15

49

50.00

11

12

00913

 สามเณรสมภาร ภักดียา

100.0

100.0

12

2.37

-0.21

48

45.23

10

13

00823

 สามเณรสายันต์  ลาดถา

102.5

102.5

13

2.34

-0.28

48

40.47

9

14

00819

 สามเณรสมบูรณ์ คำยาน

102.5

102.5

14

2.28

-0.41

46

35.71

8

15

00814

 สามเณรอภิชัย อิ่นทา

102.5

102.5

15

2.14

-0.71

43

30.95

7

16

00921

 สามเณรจิตกร  ธรรมพร

84.0

84.0

16

2.09

-0.82

42

26.19

6

17

00914

 สามเณรสมเด็จ  หวานน้ำ

102.5

102.5

17

2.05

-0.91

41

21.42

5

18

00812

 สามเณรพีระชกร ชารินทร์

102.5

102.5

18

1.99

-1.04

40

16.66

4

19

00818

 สามเณรเดชณรงค์ กลางสันเทียะ

102.5

102.5

19

1.89

-1.26

38

11.90

3

20

10592

 สามเณรธนายุทธ์ เบิดศรี

102.5

102.5

20

1.86

-1.32

37

7.14

2

21

00924

 พระปรีชา  พจนาพิริยะ

84.0

84.0

21

1.83

-1.39

37

2.38

1

GPAX/PR : กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:17 น.)

 
kiriwong_QR